Chính sách giao hàng

Thực phẩm Văn Quý giao hàng các tỉnh thành trên toàn quốc trong từ 3-5 ngày.